Page 4 - Stew & Friends Festival
P. 4

©-2019 Stew & Friends Festival

    Toen ik begon te zingen was Kris een beetje ben dan ook zeer verheugd dat hij erbij is.

    trots, hij gaf me raad stelde mij voor bij or-    Moest ik 10% kunnen van wat hij kan met
    ganisatoren zodat ik een paar songs ten ge-     zijn keyboard gecombineerd met de techniek

    hore mocht brengen etc.               van zijn beelden etc. dat hij projecteert dan
    Beide houden we van country as it should       was ik al gelukkig ,

    be, van ballads tot country rock en zo komt     Deze kerel hoort er gewoon bij te zijn in het
    het dus regelmatig voor dat we plots uit-      rijtje van de real male country artists op het

    pakken met een zelfde song.             festival.

    Puur toeval natuurlijk want wie goed kijkt
                               Daddy Redneck
    ziet dat tussen Kris zijn Play list en die van
                               Toen het beethovens boogie splitte belde de
    mij nog enorm veel andere songs staan dus
                               baas ervan naar mij dat hun optredens alle-
    ik ben zeker geen kopij van Kris zoals veel
                               maal geanuleerd werden dus moest ik snel
    kwade tongen beweren.
                               opzoek naar vervanging.
    Kris is een monument on stage ‘mijn num-
                               Ik belde Daddy Redneck en we hadden direct
    mero uno’ iedereen weet dat als ik samen
                               een overeenkomst .
    met hem optreed durf een hemd te dragen
                               Ik zag daddy redneck aan het werk vorig jaar
    met zijn naam en logo er op.
                               in Herkenbosch en vond het een aangename
    Hij kleurde mijn huwelijk, als zanger en als
                               stem country attitude en charismatisch per-
    m’n best man country artiest avon la lettre
                               son. Het werd ff stil maar dan kwam de ham
    kortom Kris is een ras artiest die op alles raad
                               vraag welke songs? Ik zeg Daddy Redneck, u
    weet en die menig hart sneller doet slaan.
                               brengt wat u wenst en bent niet verplicht
    Stew & Friends is er gekomen door Kris &
                               duetten te doen hoor, just go with the flow
    Robbie e.a.
                               en dat loopt los je zal wel zien.
    Hij is als een grote broer voor mij and yess, i
                               Ik heb meerdere opnames van Daddy Red-
    love him, Kris is dan ook een resident op
                               neck bekeken en ik denk dat hij zeker past in
    Stew & Friends.
                               het rijtje met Kris, Robbie en Robert.
    MR P
                               Qua style hebben we dan echt wel alles in
    hij is een geoliede machine on stage met       huis dit jaar.

    klank licht en beeld ik vind hem top ,        Enkele minuten nadien belden de resterende
                               leden van beethovens boogie om te zeggen
    wat die kerel allemaal kan wow dat is niet te
                               dat hun optredens wel door gingen onder
    geloven hij houd van het stevigere werk on
                               andere band naam genaamd travelin river
    stage, die kerel kan zelfs line dance op de
                               band.
    stevige nummers moet je kunnen qua stem
                               Ik ben niet de persoon dat gebookte arties-
    en dans ,
                               ten annuleer dus mochten ze alsnog deelne-
    toen ik hem vroeg en hij hoorde wat en hoe
                               men onder de naam Travelin' River Band.
    ging hij direct akkoord om deel te nemen, ik


                         4       Naar index
   1   2   3   4   5   6   7   8   9