Page 3 - Stew & Friends Festival
P. 3

©-2019 Stew & Friends Festival

    wist wat ik wilde en dat zag hij zeker zitten.    das een welgekomen afwisseling ,

    Wij zijn in omgang als broers en dat is wel
                               De rol die Brett speelt op het festival is zeer
    zeer leuk , i love that guy.
                               zeer belangrijk want hij raakt het luister pu-

    Travelin' River Band                 bliek en brengt een moment van rust.
                               Niet elke artiest staat te springen om te doen
    Ik leerde ze kennen (toen nogal Beethovens
                               wat Brett doet op een festival, maar Brett
    Boogie Country Trio) enkele jaren geleden in
                               maalt er niet om, hij vind het net leuk en ik
    Vilvoorde, toen ik een paar songs ten beste
                               ook natuurlijk.
    mocht brengen.
                               Brett is Brett en wat hij brengt doet hij in zijn
    Zij moedigde mij direct aan ze zijn zeer los in
                               geheel eigen style zoals geen ander het kan,
    omgang en het is steeds een plezier met hen
                               its great to have him.
    samen te werken, met de nodige grappen en

    grollen on stage.                  Miss Lana
    Toen ik hen vroeg voor het festival was ik
                               Ik leerde haar kennen toen ze haar eerste
    zeer blij dat bleek dat zij als band toch be-
                               stapjes op het podium deed toen zong ik zelf
    taalbaar bleven voor mij.
                               nog niet.
    Stuk voor stuk zijn de leden van de band su-
                               Ze was zeer nerveus ik vertelde haar dat dit
    per sympathiek.
                               absoluut niet nodig was want ze had talent
    Wat ook zeer leuk is dat we soms wel eens
                               genoeg.
    elkaars tekst durven pikken tijdens songs dat
                               Nu hebben we reeds meerdere malen samen
    we samen brengen kortom funn onstage,
                               gestaan en met Lana is het aangenaam om
    zeer blij dat ze erbij zijn.
                               mee samen te werken en wij zijn eigenlijk de
    Brett Tailor                     2 youngest in de country destijds.
                               Ze is nu uitgegroeid tot een volwassen arti-
    Wel ik leerde Brett kennen en ik was aange-
                               este die volle zalen trekt.
    naam verrast want Brett doet wat hij graag
    doet, anders dan de andere en ik respecteer Toen ik haar vroeg voor het festival was ze

    dat in artiest zijn muziek keuze zijn way of     zeer tevreden om deel te mogen uitmaken
    life zijn instrument.                van dit concept (Stew & Friends )

    Wie mij verteld dat een Brett niet thuis hoort It’s great to have some females on stage,
    op een dergelijk festival zit er ver naast, zeer kwestie van het evenwicht en haar geweldi-

    ver naast zelfs.                   ge stem.
    Toen ik Brett de eerste maal vroeg geloofde
                               Kris Robyan
    hij het eerst niet maar ik meende het toen
                               Ik leerde kris kennen in één van de donkerste
    een jaar geleden op Stew wedding festival en
                               periodes in mijn leven en hij hielp mij er bo-
    achteraf is gebleken dat ik gelijk had want de
                               venop door weer muziek in m’n leven te
    meerderheid vertelde mij na afloop van het
                               brengen.
    festival, awel Patje je had gelijk met Brett,                         3       Naar index
   1   2   3   4   5   6   7   8