Page 2 - CMBB Benefiet festival 2022
P. 2

Country Music Beat(s) Batten     Hallo country liefhebbers.                          voor deze stichting,die iedere euro waar-


     Voor diegene die mij nog niet kennen,                    deren, en iedere keer is er wel iemand


     mijn naam is Meindert koning en samen aanwezig om ook even het woord te


     met mijn vrouw Coby, al jaren een ver-                    doen.


     woed country liefhebber, en vooral de tra- In 2019 was Gerwin Koops bij ons aanwe-


     ditioneel country, waarvan Merle Haggard zig in de Kiepe.


     wel de boventoon voert.                           Ruud Zuurman heeft het boek geschreven


     Ook heb ik negen keer de Thijs Spit me-                   “Een kus en een knuffel” Waarom moe-


     morial Days georganiseerd, en ondanks                    ten mijn kinderen sterven.


     het vele werk, met heel veel liefde en ple- Ruud Zuurman was als teamleider in 1995


     zier.                                    betrokken bij de Val van Srebrenica. Enke-


     Daar de TSMD nu niet meer door mij                      le jaren later blijken twee van zijn drie


     word gedaan, en het ook een ander doel dochters een zeldzame, ongeneeslijke


     heeft, o.a. KWF, wat uiteraard een prima ziekte te hebben.


     gegeven is, hebben wij besloten om toch Een gruwelijke ziekte waarbij hij zijn kin-


     weer een benefiet dag te organiseren.                    deren stap voor stap ziet aftakelen. Op


     Doordat ik nogal van heel dichtbij moest ontroerende wijze beschrijft hij de manier


     vernemen wat Beat Batten inhoud, heeft waarop zijn gevoelens over Srebrenica en


     deze stichting een heel warm plekje in ons de ziekte van zijn dochters met elkaar ver-


     hart gekregen.                                weven raken.


     Batten is een slopende stofwisselingsziek- En hij vertelt over zijn vaderlijke liefde,


     te bij kinderen. De ziekte openbaart zich machteloosheid, verdriet en diepe angst


     tussen het 5e en 8e levensjaar.                       voor het onvermijdelijke…     Kinderen met Batten overlijden gemid-                    Als je dit van een beetje dichtbij “Ruud


     deld tussen hun 15e en 25e levensjaar.                    zijn ouders zijn hele goede vrienden van


     Tot op heden is er nog geen medicijn of                   ons: hebt meegemaakt , kun je je voor-


     behandeling mogelijk.                            stellen waarom wij zo betrokken zijn bij


     Vandaar onze inzet om toch iets te doen                   het Beat Batten gebeuren.


      ©-2022 CBMM                                                               home                                                                           2
   1   2   3   4   5   6   7